Mẫu hợp đồng

14

Mẫu hợp đồng

1. Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng..
2. Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ..
3. Mẫu Hợp Đồng Lao Động
4. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở
5. Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
6. Mẫu Hợp đồng thuê đất
7. Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền..
8. Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên..
9. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ..
10. Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý
11. Biểu mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm
12. Biểu mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa..
13. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
14. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài..
15. Biểu mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản..
16. Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê ..
17. Biểu mẫu Hợp đồng chuyển đổi..
18. BM Hợp đồng chuyển giao công nghệ
19. BM Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
20. BM Hợp đồng cho vay tiền
21. BM Hợp đồng đại diện
22. BM Hợp đồng đại lý
23. BM Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
24. BM Hợp đồng dịch vụ quảng cáo..
25. BM Hợp đồng dịch vụ trưng bày..
26. BM Hợp đồng gia công đặt hàng
27. BM Hợp đồng giao nhận thầu xây..
28. BM Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế..
29. BM Hợp đồng kinh tế về giao ..
30. BM Hợp đồng gởi hàng vào kho ..
31. BM Hợp đồng góp vốn bằng căn ..
32. BM Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
33. BM Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng..
34. BM Hợp đồng in (văn hóa phẩm).
35. BM Hợp đồng ký gởi hàng hóa.
36. BM Hợp đồng lấp ráp thiết bị
37. BM Hợp đồng lao động
38. BM Hợp đồng liên doanh
39. BM Hợp đồng mua bán căn hộ nhà..
40. BM Hợp đồng mua bán điện …
41. BM Hợp đồng mua bán hàng hóa
42. BM Hợp đồng mua bán nhà ở ..
43. BM Hợp đồng mua bán tài sản ..
44. BM Hợp đồng nghiên cứu thiết kế..
45. BM Hợp đồng tặng cho căn hộ ….
46. BM Hợp đồng tặng cho quyền sử..
47. BM Hợp đồng tặng cho tài sản ..
48. BM Hợp đồng thành lập đại lý..
49. BM Hợp đồng thế chấp căn hộ ..
50. BM Hợp đồng thuê lại đất
51. BM Hợp đồng thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước
52. BM Hợp đồng thuê quyền sử dụng..
53. BM Hợp đồng trao đổi nhà ở
54. BM Hợp đồng ủy quyền
55. BM Hợp đồng ủy quyền bán nhà ..
56. BM Hợp đồng ủy quyền quản lý..
57. BM Hợp đồng ủy thác nhập khẩu..
58. BM Hợp đồng ủy thác xuất khẩu..
59. BM Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý
60. BM Hợp đồng xuất khẩu gạo
61. BM Hợp đồng lao động
62. BM Hợp đồng thuê nhà.
63. BM Hợp đồng môi giới thương mại..
64. BM Hợp đồng nhập khẩu mua ….
65. BM nội quy lao động
66. Mẫu hợp đồng kinh doanh
67. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
68. Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ
69. Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình
70. Mẫu hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình
71. Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
72. Mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa
73. Mẫu hợp đồng môi giới
74. Mẫu hợp đồng đại lý
75. Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá
76. Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo
77. Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
78. Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng trong nước
79. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá
80. Mẫu lý lịch tự thuật
81. Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài
82. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động (Cho người lao động)
83. Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
84. Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài
85. Mẫu hợp đồng lao động
86. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng
87. Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
88. Mẫu hợp đồng thuê lại đất
89. Mẫu hợp đồng thuê đất
90. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
91. Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
92. Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở
93. Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản
94. Mẫu hợp đồng cho nhà
95. Mẫu giấy ủy quyền
96. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà
97. Mẫu hợp đồng mua bán nhà
98. Mẫu hợp đồng thuê nhà
99. Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở

Văn phòng luật sư  Hoàng Nguyên