Nhà đã tặng cho có còn là tài sản thừa kế?

29

Cha tôi tặng cho tôi một căn nhà (tài sản riêng của ông được chia sau ly hôn với mẹ tôi). Trong lúc tôi đang làm thủ tục đăng ký sang tên, ông qua đời. Các anh chị em tôi bảo nhà chưa được sang tên nên vẫn là của cha. Họ yêu cầu chia thừa kế.

Ảnh minh họa

Cho tôi hỏi quy định của pháp luật trong trường hợp này như thế nào?

 

Gửi bạn Hồng Nhung, Theo quy định tại điểm 2 Điều 64 Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tặng cho nhà ở được tính từ ngày hợp đồng tặng cho nhà ở được công chứng hoặc chứng thực. Trường hợp pháp nhân tặng cho nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở cho bên được tặng cho được tính từ ngày bên tặng cho ký văn bản tặng cho. Do đó, hợp đồng tặng cho nhà giữa bạn và cha bạn đã được công chứng hoặc chứng thực thì bạn là chủ sở hữu đối với căn nhà trên.