Việc giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự có bắt buộc lập biên bản không?

10

Theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khi tiến hành hoạt động tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản theo quy định chung. Việc giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự là một hoạt động tố tụng, do đó, phải lập biên bản để ghi nhận việc giao, nhận bản kết luận điều tra, cũng như các thông tin liên quan khác.

Nội dung của biên bản giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự bao gồm:

 • Tên cơ quan điều tra, Viện kiểm sát.
 • Số, ngày tháng năm giao bản kết luận điều tra.
 • Tên vụ án.
 • Tên, chức vụ, chữ ký của người giao bản kết luận điều tra (đại diện cơ quan điều tra).
 • Tên, chức vụ, chữ ký của người nhận bản kết luận điều tra (đại diện Viện kiểm sát).
 • Ghi chú (nếu có).

Biên bản giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự có vai trò quan trọng trong việc:

 • Ghi nhận việc giao, nhận bản kết luận điều tra.
 • Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động tố tụng.
 • Làm căn cứ để theo dõi, quản lý hồ sơ vụ án.
 • Góp phần giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc giao, nhận bản kết luận điều tra.

Ngoài ra, việc lập biên bản giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự còn thể hiện sự tôn trọng đối với các bên tham gia tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng.

Lưu ý:

 • Mẫu biên bản giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự được ban hành kèm theo Thông tư liên bộ số 01/2016/TTLT-BCA-VKP-HSTC quy định về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra.
 • Biên bản giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự phải được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan điều tra, một bản giao cho Viện kiểm sát.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về việc giao bản kết luận điều tra vụ án hình sự có bắt buộc lập biên bản không.