TƯ VẤN MUA BÁN, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

54

Công ty Luật Hưng Nguyên xin gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc hợp tác. Công ty Luật Hưng Nguyên với đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tư vấn giỏi trong lĩnh vực doanh nghiệp. Với dịch vụ tư vấn pháp luật và tiến hành các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, hiệu quả, uy tín cao. Với dịch vụ tư vấn pháp luật và tiến hành các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, hiệu quả, uy tín cao.

1.  Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp  

–  Nghiên cứu định giá giá trị thương hiệu.

–  Xây dựng các phương án xác định giá trị doanh nghiệp.

2.  Tư vấn phương án chào giá bán

–  Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

–  Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.

–  Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập &  doanh nghiệp cung cấp.

3.  Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập

–  Tư vấn các hình thức mua bán sáp nhận, chuyển đổi doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp chọn lựa hình thức(mua/bán, sáp nhập).

– Kết nối, trung gian là đại diện doanh nghiệp lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.

4. Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng

–  Đàm phán cùng Doanh nghiệp,  thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.

5.  Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.1  Tư vấn thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp:

–  Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng doanh nghiệp để thông qua nội dung sáp doanh nghiệp;

–  Soạn thảo Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

–  Tư vấn thủ tục và điều kiện mua bán, sáp nhập;

–  Tư vấn Phương án sử dụng lao động, nhân sự, tài sản sau mua bán, sáp nhập;

–  Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp nhận sáp nhập;

–  Xây dựng, soạn thảo Điều lệ  doanh nghiệp nhận sáp nhập.

5.2  Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

–  Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ mua bán, sáp nhập.

–  Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

–  Thực hiện các dịch vụ và công việc ủy quyền khác trong việc tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

6.  Cam kết sau khi sáp nhập doanh nghiệp:

–  Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc sáp nhập.

–  Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung sáp nhập.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN