Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật

42

Câu hỏi của khách hàng

Xin Luật sư cho tôi hỏi, Công ty tôi là Công ty cổ phần, hiện có 8 cổ đông đều là người Việt Nam. Theo như đăng ký kinh doanh thì Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Nay công ty chúng tôi muốn thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị thì có phải thực hiện đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh không? (Ông Hoàng Lâm, TpHCM).

Trả lời: Nội dung câu hỏi của bạn, ban tư vấn Công ty Luật Hồng Nguyên tư vấn như sau:

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005 tại Điều 26. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

 2. Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải trả phí.

Như vậy nếu doanh nghiệp của bạn muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật từ chức danh giám đốc sang Chủ tịch HĐQT thì Công ty bạn phải làm thủ tục thay đổi ĐKKD theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật Hồng Nguyên. Gửi bạn tham khảo, quyết định. Chào bạn

CÔNG TY LUẬT HỒNG NGUYÊN

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Luật sư, Luật sư tư vấn, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn sở hứu trí tuệ, tư vấn đất đai, tư vấn luật hôn nhân gia đình