Bỏ phiếu tín nhiệm để kịp thời loại bỏ người không xứng đáng

33

Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 11 – sẽ diễn ra trong ba đợt, kéo dài đến 26-9.
Trong phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng như công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2012; sửa đổi, bổ sung Luật PCTN, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Luật Thủ đô…

Đặc biệt, trong phiên họp này, UBTVQH sẽ thảo luận Đề án Quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Để phục vụ cho việc thảo luận, trong ngày 11-9, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết mục tiêu của đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu QH, đại biểu HĐND thay mặt cử tri đánh giá, thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với người do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của những người này trước QH, HĐND nói riêng và cử tri cả nước nói chung. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần tham mưu cho Đảng, Nhà nước đánh giá chính xác, hiệu quả hơn năng lực trình độ của người giữ chức vụ quyền hạn, kịp thời đưa ra khỏi hàng ngũ những người không đủ đức, đủ tài, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.
Công ty Luật Hưng Nguyên (sưu tầm)