Trách nhiệm hình sự đối với tội giết người

48

Trách nhiệm hình sự đối với tội giết người

Căn cứ Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999 về tội giết người  quy định:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Như vậy những người tham gia đánh bố bạn, nếu có mục đích cướp đi sinh mạng của người khác, đã có hành đánh đấm bố bạn đến chết. Khi điều tra tuỳ vào hành vi cụ thể hay tính chất mức độ của hành vi ông T và những người liên quan sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người và đồng phạm về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng có tính chất côn đồ và thuê giết người hay giết người thuê.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN