Văn bản quy phạm về luật Luật sư

41

Văn bản quy phạm về luật Luật sư

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05 /2012/NĐ-CP 02/02/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
148 /2011/TT-BTC 07/11/2011 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm
17 /2011/TT-BTP 14/10/2011 Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định  hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
07 /2011/TT-TTCP 28/07/2011 Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Công ty luật Hưng Nguyên