Thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản tại tòa án khi ly hôn

39

Thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản tại tòa án khi ly hôn

Khi các cặp vợ chồng ly hôn, hầu hết vấn đề không thỏa thuận được đó chính là quyền nuôi con và tranh chấp tài sản chung. Khi đó, thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản tại tòa án khi ly hôn được thực hiện như sau:

Mục lục bài viết

1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản

2. Nộp hồ sơ khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản

3. Tòa án nhận và xử lý đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản

4. Thụ lý vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản

5. Chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản

6. Đưa vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản ra xét xử sơ thẩm

1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản:

Trong cả hai trường hợp hai vợ chồng đồng thuận ly hôn hay không đồng thuận ly hôn nhưng về vấn đề chia tài sản, nếu như hai vợ chồng không thỏa thuận được về vấn đề này thì sẽ thực hiện theo thủ tục tranh chấp tại Tòa án. Hồ sơ khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản bao gồm những giấy tờ sau:

– Đơn khởi kiện ly hôn (theo mẫu đơn số 23-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP). Trong đơn khởi kiện ly hôn, cần có những nội dung sau:

+ Thứ nhất, quan hệ hôn nhân: người khởi kiện ly hôn trình bày rõ về việc vợ chồng đã kết hôn ngày, tháng, năm bao nhiêu? Số đăng ký kết hôn bao nhiêu? Vợ chồng thực hiện Đăng ký kết hôn tại UBND xã/phường nào? Vợ chồng có kết hôn trên cơ sở hai bên có tự nguyện tìm hiểu hay không? Trong quá trình chung sống với vợ/chồng của mình hai bên có hạnh phúc hay không? Đến thời điểm nào thì vợ chồng bắt đầu có những phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn? Nguyên nhân của mâu thuẫn như thế nào? Có thời điểm nào vợ chồng sống ly thân hay không? Đến nay xác định có còn tình cảm hay không?…

+ Thứ hai, con chung: người khởi kiện ly hôn trình bày rõ về việc vợ chồng có con chung với nhau hay không? Nếu có thì vợ chồng có mấy con chung? Đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của con chung? Hiện nay con đang ở với ai? Người khởi kiện yêu cầu giải quyết về vấn đề trực tiếp nuôi con và cấp dưỡng cho con như thế nào?…

+ Thứ ba, tài sản chung: trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được về vấn đề tài sản chung thì ghi rõ trong đơn khởi kiện tài sản chung của vợ chồng cần chia bao gồm những tài sản gì? Tài sản cần chia có từ khi nào? Người khởi kiện yêu cầu Tòa án chia tài sản như thế nào?…

– Đăng ký kết hôn (bản chính);

– Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của vợ và chồng (Bản sao có chứng thực);

– Bản sao chứng thực giấy khai sinh của con (nếu vợ chồng có con chung);

– Những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chung cần chia (ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Giấy đăng ký xe ô tô,…);

– Bằng chứng, chứng cứ chứng minh về yêu cầu ly hôn;

– Những bằng chứng, chứng cứ khác cho việc yêu cầu chia tài sản, ví dụ như bằng chứng chứng minh công sức đóng góp vào tài sản chung, lỗi của bên đối phương dẫn đến hai vợ chồng ly hôn,…

2. Nộp hồ sơ khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết đã nêu trên thì người khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản nộp hồ sơ tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Các phương thức nộp hồ sơ người khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản có thể lựa chọn bao gồm:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Tòa án có thẩm quyền.

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

– Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản được quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015, theo Điều này thì khi người khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản phải nộp hồ sơ đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc (nếu như bị đơn đang ở Việt Nam); nộp hồ sơ đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh nếu có yếu tố nước ngoài (ví dụ bị đơn đang cư trú ở nước ngoài,..).

3. Tòa án nhận và xử lý đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản:

– Nhận đơn khởi kiện khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản và ghi vào sổ nhận đơn:

+ Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản mà người khởi kiện đã nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn.

+ Trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản mà người khởi kiện gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

– Tòa án xác nhận đã nhận đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản:

+ Khi nhận đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản được nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

+ Đối với trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án đã nhận đơn thì Tòa án phải thực hiện gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

+ Trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc Tòa án đã nhận đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Xem xét đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản: Theo quy đinh của pháp luật về tố tụng dân sự hiện hành thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm phán đã được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản và ra quyết định xử lý đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản (sửa đổi, bổ sung, thụ lý, chuyển đơn, trả lại đơn).

4. Thụ lý vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản:

– Sau khi nhận được đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết mà bên khởi kiện đã cung cấp.

– Nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho người khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản biết để để người đó nộp tiền tạm ứng án phí.

– Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của Tòa án, người khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản phải nộp tiền tạm ứng án phí theo số tiền mà tòa án đã thông báo trong giấy thông báo.

– Sau khi người khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản đã nộp tiền tạm ứng án phí tại cơ quan thi hành án thì người khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản phải nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án.

– Tòa án thụ lý đơn khởi kiện ly hôn khi có tranh chấp tài sản kể từ khi nhận được biên lai tạm ứng án phí do người khởi kiện nộp lại.

5. Chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản:

– Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản được quy định như sau:

+ 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản.

+ Đối với vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án nơi thụ lý vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản có thể ra quyết định để gia hạn thêm thời hạn để chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản một lần nhưng không quá 02 tháng.

– Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải tiến hành:

+ Lấy lời khai của các đương sự (vợ, chồng, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,..).

+ Tiến hành các phiên họp thực hiện kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai các chứng cứ.

+ Hòa giải các bên.

+ Tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ hoặc định giá, ủy thác thu thập chứng cứ (nếu có).

6. Đưa vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản ra xét xử sơ thẩm:

– Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ly hôn khi có tranh chấp tài sản ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa.

– Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Bài viết trên luật Hưng Nguyên đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản tại tòa án khi ly hôn. Trong bài viết có mục nào chưa hiểu hay bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài: 0987 756 263 hoặc liên hệ qua địa chỉ email: congtyluathungnguyen@gmail.com để được hỗ trợ cụ thể. Bằng đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực pháp lý, luật Hưng Nguyên cam kết sẽ đưa đến dịch vụ pháp lý tốt nhất và đem đến sự hài lòng nhất từ khách hàng. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết bài viết.

Những văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

– Luật Hôn nhân và gia đình 2014.