Thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần

92

Thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

1. Nộp đơn đề nghị trưng cầu giám định:

 • Đơn đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần phải ghi rõ:
  • Tên, địa chỉ của người đề nghị giám định.
  • Tên, địa chỉ của cơ sở thực hiện giám định pháp y tâm thần (bệnh viện tâm thần, viện pháp y tâm thần).
  • Họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ của người được giám định.
  • Lý do yêu cầu giám định (nghi ngờ người được giám định mắc bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến năng lực hành vi dân sự, hình sự).
  • Nội dung giám định (vấn đề cần giám định).
  • Ngày tháng năm lập đơn.
  • Chữ ký của người đề nghị giám định.
 • Nộp đơn đề nghị trưng cầu giám định tại:
  • Cơ quan điều tra.
  • Viện kiểm sát.
  • Thẩm phán.

2. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan:

 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người đề nghị giám định.
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người được giám định.
 • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến lý do yêu cầu giám định.

3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét đơn đề nghị:

 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét tính hợp pháp, chính đáng của đơn đề nghị và hồ sơ, tài liệu liên quan.
 • Nếu đơn đề nghị hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

4. Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần:

 • Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần phải ghi rõ:
  • Tên, địa chỉ của cơ sở thực hiện giám định pháp y tâm thần.
  • Họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ của người được giám định.
  • Lý do yêu cầu giám định.
  • Nội dung giám định (vấn đề cần giám định).
  • Yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định.
  • Thời hạn trả kết luận giám định.
  • Ngày tháng năm ra quyết định.
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho cơ sở thực hiện giám định và người đề nghị giám định.

5. Thực hiện giám định pháp y tâm thần:

 • Cơ sở thực hiện giám định pháp y tâm thần sẽ tiếp nhận người được giám định theo quyết định trưng cầu giám định.
 • Các bác sĩ tâm thần sẽ tiến hành khám, hỏi bệnh, thu thập thông tin, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần của người được giám định.
 • Kết luận giám định pháp y tâm thần phải thể hiện rõ:
  • Kết luận về tình trạng sức khỏe tâm thần của người được giám định (mắc bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần gì, mức độ nặng nhẹ).
  • Ảnh hưởng của bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần đối với năng lực hành vi dân sự, hình sự của người được giám định.
  • Cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý để đưa ra kết luận.
  • Ngày tháng năm lập kết luận.
  • Chữ ký và dấu giáp của các bác sĩ tâm thần thực hiện giám định.

6. Trao trả kết luận giám định pháp y tâm thần:

 • Cơ sở thực hiện giám định pháp y tâm thần sẽ gửi kết luận giám định cho cơ quan có thẩm quyền và người đề nghị giám định.
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kết luận giám định pháp y tâm thần và đưa ra quyết định tiếp theo trong vụ án.

Lưu ý:

 • Chi phí giám định pháp y tâm thần do cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chi trả.
 • Người được giám định có quyền từ chối giám định hoặc yêu cầu giám định lại.
 • Kết luận giám định pháp y tâm thần chỉ là một loại bằng chứng trong vụ án và có thể được sử dụng cùng với các bằng chứng khác để xét xử vụ án.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần tại:

 • **Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015